Tutorial : Menghasilkan 'Artwork' Untuk Cetakan Stiker Label

 

Sebelum menyediakan 'artwork' untuk stiker label anda, anda perlu mengenalpasti TIGA bahagian stiker pada 'artwork' anda. Berikut merupakan senarai bahagian-bahagian penting yang perlu dikenalpasti.

 

1) SAFE ZONE

- Jarak sebanyak 2mm perlu diperuntukkan dari kandungan rekaan anda ke DIE LINE (Potongan Sebenar) bagi memberikan ruang ±1mm untuk toleransi potongan.

- Merangkumi elemen-elemen penting dalam rekaan anda.

- Elemen-elemen tersebut ialah TEKS, GAMBAR & REKAAN-REKAAN PENTING yang perlu dicetak pada stiker anda.

 

2) DIE LINE (Potongan Sebenar)

- Garisan potongan rekaan anda.

- Ini merupakan saiz sebenar stiker yang ingin dicetak.

 

3) BLEED

- 2mm perlu dilebihkan daripada latarbelakang rekaan anda.

- Lebihan ini mestilah 2mm dari semua sisi (tinggi dan lebar).

Contoh Design Stiker

 

  

Mengapa Perlu Safe Zone & Bleed?

 

Berikut adalah keadaan yang berlaku semasa proses potongan stiker sekiranya 'Die Line' tidak diberikan jarak 2mm untuk SAFE ZONE dan 2mm untuk BLEED sebagai toleransi ±1mm potongan sebenar.

Contoh Artwork Stiker Yang Salah

Contoh Artwork Stiker Yang Betul

 

 

Menyediakan 'Artwork' PDF Untuk Cetakan

 

Langkah 1 - sediakan 3 mukasurat (Page) PDF.

 

Contoh Artwork Stiker PDF

- 'Artwork' penuh hendaklah termasuk saiz BLEED

- 'Artwork' penuh hendaklah memenuhi syarat SAFE ZONE, DIE LINE & BLEED

 

 

Langkah 2 - Simpan 3 muka surat dalam 1 'file' PDF.

 

Langkah 3 - Muatnaik / email 'file' untuk cetakan.

 

 

Semua 'Artwork' yang dihantar untuk cetakan hendaklah di dalam format PDF. Anda boleh menggunakan Adobe Illustrator / CorelDraw untuk menghasilkan PDF.

 

MUATTURUN contoh 'file' PDF untuk cetakan.

 

KLIK DI SINI untuk melihat ATURAN ('SETTING') untuk menghasilkan PDF di Adobe Illustrator & CorelDraw